fmf20150926-26
Verantwoord spelen

Verantwoord Spelen

Inleiding:

Bij Fun City – Casino Lemmer kunt u leuk en verantwoord spelen. In ons mooie casino kunt u op uw gemak uw geluk beproeven. Wij nemen onze zorgplicht en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus.  We willen dat onze gasten niet in de problemen raken door het spelen. Ons preventiebeleid is erop gericht om onze gasten recreatief te laten spelen. Mocht een gast (dreigen) de controle verliezen over het spelen, gaan wij altijd in gesprek en bieden wij advies over de mogelijkheden voor hulp. Ook bieden wij de mogelijkheid voor een vrijwillig toegangsverbod.

In onze vestiging vindt u foldermaterialen over de risico’s van kansspelen. Deze kunnen anoniem worden meegenomen Ook bieden we informatie over lokale en landelijke verslavingszorg. Er is ook een test om speelgedrag te kunnen toetsen. Deze informatie vindt u op verschillende plaatsen in ons casino. Verder staat op iedere automaat informatie om gasten te wijzen op de risico’s van het spelen.

Onze directie en medewerkers volgen ook verplicht trainingen om kansspelverslaving te herkennen en – indien nodig – actie te ondernemen. Zij zijn allen in het bezit van een GGZ-certificaat.

Kenmerken van het kansspel

Al onze automaten en spelen voldoen aan de verplichte keurmerken en controles. Onze speelautomaten voldoen aan de door de wet bepaalde uitkeringspercentages.

U heeft geen invloed op de uitkomst van het spel. Of u wint of verliest is gebaseerd op toeval.

Mocht u vragen hebben over één van onze spelen dan zijn onze medewerkers daar om u te helpen. U kunt de uitleg van de spelautomaten zowel in ons casino vinden maar ook op onze website.

Voorwaarden en kosten van deelname

Voorwaarden van deelname zijn:

Risico’s van deelname aan kansspelen

Voor veel mensen is het bezoek aan ons casino een leuke manier van entertainment. Zijn bleven plezier aan het spelen en weten en hanteren hun grenzen. Toch is het spelen niet zonder risico’s. Voor sommige mensen is spelen niet meer leuk. Zij, en mensen in hun omgeving, ervaren problemen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld financieel, met werk of studie, in de relatie en/of vriendschappen of mentaal/lichamelijk. Deze mensen zijn de controle over het spelen kwijt. Het spelen is een risicovolle bezigheid geworden.

 

Onze medewerkers zijn extra alert op het gedrag van jongvolwassenen (18 jaar – 24jaar). Uit verschillende onderzoeken blijkt immers dat deze groep extra kwetsbaar is voor verslaving. Wij gaan nog sneller met hen in gesprek, benoemen extra en nadrukkelijker de risico’s van het spel, motiveren en verwijzen de jongvolwassenen sneller door voor advies/hulp.

Tips voor verantwoord spelen

Informatie over het vrijwillig toegangsverbod

Casino Lemmer biedt haar gasten de mogelijkheid voor een vrijwillig toegangsverbod. Een vrijwillig toegangsverbod kan door iedere medewerker ter plekke worden uitgeschreven.  (Witte lijst). Wij stimuleren probleemspelers een vrijwillig toegangsverbod aan te vragen en om hulp te zoeken. Het vrijwillig toegangsverbod kan gelden voor 1, 3 of 6 maanden en kan binnen 24 uur ongedaan gemaakt worden door de gast. Na 24 uur is dit onmogelijk.

 

De gast ontvangt altijd een informatiebrief waarin verdere uitleg gegeven wordt over het vrijwillig toegangsverbod en de mogelijkheden voor advies en hulp.  Wij geven ook het advies aan de gast om zich bij omringende casino’s uit te schrijven. Mocht de gast ook online gokken geven wij het advies om daar ook mee te stoppen en het account te blokkeren.

Een gast die een vrijwillig toegangsverbod heeft gehad en ons casino weer wil betreden, bieden wij altijd een re-entry gesprek aan. Het doel van het gesprek is om samen te kijken of de gast recreatief kan spelen, de controle kan behouden en dus niet weer in de problemen raakt door het gokken.

We trachten ook met de gast beperkende maatregelingen af te spreken zoals bijvoorbeeld over de bezoekfrequentie. De uitvoering en verantwoordelijkheid van deze afspraken ligt primair bij de gast.

Zelftest

Op verschillende websites kunt u een zelftest doen. Deze tests geven in zicht in uw speelgedrag en welke type speler u bent.

https://www.gokkeninfo.nl/publiek/test-je-gokgedrag

https://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/zelftest/

Mogelijkheden voor hulp/advies

Er zijn verschillende mogelijkheden voor advies en hulp beschikbaar voor onze gasten en hun naasten.

Wij motiveren onze gasten altijd om contact op te nemen met lotgenoten (AGOG), Centrum voor Verantwoord Spelen, huisarts en/of VNN (professionele hulp)

Links:

www.kansspelautoriteit.nl

www.gokkeninfo.nl

www.agog.nl

www.vnn.nl

www.gokwijzer.nl

www.speelbewust.nl

www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Huisregels Fun City – Casino Lemmer

Entreebewijs (gratis) is verplicht, bij twijfel aan minimumleeftijd van de klant wordt legitimatie gevraagd.

Houd dit entreebewijs bij u gedurende uw bezoek aan het amusementscentrum.

Het onbeheerd achterlaten van een automaat met credits is voor eigen risico. Dit geldt tevens bij het uitbetalen van de automaten zonder de aanwezigheid van een medewerker.

Meegebrachte etenswaren en dranken mogen in dit amusementscentrum niet worden genuttigd.

CASINO LEMMER is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Het gebruiken van alcoholische dranken is in dit amusementscentrum niet toegestaan.

Indien wij constateren dat in dit amusemenscentrum wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht of de Opiumwet, wordt de overtreder de toegang tot dit amusementscentrum ontzegd.

Rondhangen is niet toegestaan. Zitgelegenheid is uitsluitend voor klanten die spelen op de automaten.

Geen voeten in de geldteruggave bakken.

Mobiele telefonie is binnen dit amusementscentrum niet toegestaan, dit in verband met storingen.

Het dragen van petten en of gezicht bedekkende kleding is niet toegestaan.

Het reserveren van kansspelautomaten is in beperkte mate mogelijk (vraag het de medewerkers).

Onze zaak is schoon en netjes, houd dit ook zo!

Daar waar deze huisregels niet in voorzien, is de beslissing van de medewerkers bindend. 

Veiligheid

Voor uw en onze veiligheid, is er in dit amusementscentrum een camera & alarmsysteem.    Deze is dag en nacht in functie en registreert uitsluitend onregelmatigheden.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gasten. Dit betekent dat wij nooit informatie over gasten geven behalve met expliciete toestemming van betrokkenen.

Wij gebruiken gegevens van de gast alleen voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Gegevens bewaren conform gestelde termijnen.

Klachtenreglement

Wij streven er uiteraard naar om al onze gasten tevreden te laten zijn over het bezoek aan onze casino. Echter mocht een gast een klacht hebben dan kunnen zij gebruik maken van onze klachtenprocedure. Deze is te vinden op onze hoofdpagina van de website.  Onze medewerkers in het casino kunnen ook de gast informeren over de klachtenprocedure en desgewenst deze aan de gast op papier overhandigen.

Klachten kunnen worden ingediend worden per mail: klachten@casinolemmer.nl

Wij streven ernaar om de klacht binnen 6 weken na indiening afgehandeld te hebben. Wij geven altijd een schriftelijke reactie aan de gast.

Ook registreren wij alle klachten en de gevolgde procedure.